Podczas konferencji w Warszawie kadrowcy reprezentujący administrację publiczną dyskutowali m.in. o metodach zarządzania wynagrodzeniami w urzędach oraz o roli pracowników w procesie zarządzania jakością. W trakcie spotkania były prezentowane nowoczesne narzędzia HR możliwe do zastosowania w administracji, np. e-learning. Eksperci wspólnie z kadrowcami zastanawiali się nad korzyściami wynikającymi z zastosowania narzędzi elektronicznej komunikacji w podnoszeniu kwalifikacji urzędników. W programie konferencji znalazł się także panel poświęcony roli kadrowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie działań służących doskonaleniu zawodowemu pracowników.

Celem konferencji Nowocześni z Urzędu jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników w obszarach kluczowych dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, prezentacja opinii pracowników administracji przedstawicielom najważniejszych instytucji, odpowiedzialnym za ustawodawstwo wpływające na sytuację zawodową urzędników, a także integracja urzędników z całej Polski.

Konferencja składała się z bloków tematycznych dotyczących zagadnień tzw. miękkiego oraz twardego HR. Każdy uczestnik brał udział w dowolnie wybranych zajęciach. Dzięki przyjętej formule konferencja oferuje uczestnikom możliwość praktycznego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami, co podnosi jej walory edukacyjne.