Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, w formie pomocy przy każdym wypełnianym polu oraz w formie listy błędów przy walidacji wniosków.

Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych?

Aplikacja jest dostępna przez Internet. Korzystanie z Generatora wymaga następujących minimalnych wymagań:

  • Dostęp do Internetu
  • Przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0 lub wyższa)
  • Acrobat Reader 7.0