Według projektu wszystkie ministerstwa oraz większość instytucji rządowych powinny już na 2008 rok zaplanować wydatki przypisując je jasno sprecyzowanym zadaniom. Nadal obowiązywać oczywiście będą limity ustalone przez ministra finansów.

Wstępne założenia dopuszczają zwolnienie z konieczności przygotowywania budżetu zadaniowego przez Kancelarię Prezydenta, Premiera, Sejmu, Senatu, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i Rządowe Centrum Legislacji. Na inne traktowanie mogą też liczyć instytucje, które wykonują specyficzne zadania, albo dbają o bezpieczeństwo kraju.

Projekt jest już gotowy, mimo to minister Teresa Lubińska, odpowiedzialna za przygotowanie budżetu zadaniowego powiedziała dziennikowi, że może jeszcze ulec zmianie.