Dodatkowo na stronie znajduje się opis blisko 300 projektów, na realizację których beneficjenci już dostali dotacje. Opisy te są wzbogacone fotografiami, prezentacjami, filmami, audycjami lub innymi materiałami informacyjnymi i promocyjnymi w formie plików do pobrania.

Dla wielu osób i potencjalnych beneficjentów, którzy chcieliby ubiegać się o dotacje z UE, przedstawione projekty mogą być podpowiedzią i zbiorem pomysłów na własne przedsięwzięcia. Przykłady zaprezentowane w serwisie są tym bardziej cenne, że Polska stoi u progu uruchomienia puli niemal 67,5 miliarda euro, które nasz kraj otrzymał do wykorzystania na cele rozwojowe w wielu dziedzinach w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2015.

W części „Nowości” publikowane są najnowsze informacje MRR obrazujące poziom i postęp wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych dostępnych w latach 2004-2008, a także inne informacje dotyczące Funduszy Europejskich i samego serwisu.

W najbliższym czasie planuje się rozbudowę serwisu. Zamierza uruchomić się dwa dodatkowe moduły. Pierwszy z nich – „Lista projektów” – będzie prezentował wszystkie realizowane w Polsce projekty współfinansowane z funduszy UE. Drugi z kolei – „Statystyki i porównania” – będzie stanowił narzędzie umożliwiające analizę statystyczną pozyskiwania i wykorzystywania Funduszy Europejskich w poszczególnych regionach Polski. Analiza będzie możliwa na poziomie województw oraz powiatów.