Będzie on realizowany w okresie: od stycznia do kwietnia 2009 r., poprzez 16 regionalnych seminariów edukacyjnych, dedykowanych przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym, publicznym zakladom opieki zdrowotnej, wyższym uczelniom medycznym, instytutom medycznym oraz fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz ochrony zdrowia.

Organizatorem cyklu seminariów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w semianariach „Euro na zdrowie” zachęcamy do odwiedzin strony: www.euronazdrowie.pl