W głównym rankingu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu zostało wprowadzone ograniczenie uzyskania do 1500 punktów z tytułu aktywności w obszarze odnawialnych źródeł energii a zainteresowanie tematyką jest już tak znaczące, że wymaga oddzielnego rankingu. Ranking będzie podzielony na kategorie odnośnie źródła pozyskiwania energii.
Będą również rozdzielone JST tak jak to było do tej pory na gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu. Zasady punktacji za zamieszczane projekty w porównaniu z rankingiem głównym nie ulega zmianie.

Na koniec każdego roku przewidziane jest podsumowanie Rankingu EO. Dla zdobywców pierwszych miejsc w każdej kategorii JST czekają dyplomy i puchary. Organizatorzy przewidują uroczyste podsumowanie Rankingu z udziałem Patrona Rankingu – Ministra Środowiska podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

źródło: www.zpp.pl