Władysław Stasiak był do tej pory szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej, od listopada 2005 r. był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Władysław Stasiak jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.W latach 1993-2002, pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. Był m.in. wicedyrektorem Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK i odpowiadał za kontrole, badania i oceny sprawności działania policji, straży granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Od 2002 r. był zastępcą Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego i zajmował się m.in. bezpieczeństwem publicznym, strażą miejską, ewidencją ludności, ochroną zdrowia, sportem i kulturą fizyczną.