Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne, mają obowiązek przekazać je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.


Uzasadnienie:
W aktualnym stanie prawnym nie istnieje przepis upoważniający pracodawcę do przechowywaniakopii oświadczeń lustracyjnych w aktach pracowniczych.
Pracodawca nie jest bowiem adresatem oświadczenia wiedzy składanego poprzez wypełnienie oświadczenia lustracyjnego. Zadaniem organów,
którym składane są oświadczenia lustracyjne jest wyłącznie zebranie oraz przesłanie oświadczeń do Instytutu Pamięci Narodowej celem ich rozpoznania
w trybie określonym w ustawie z dnia grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 424 ze zm.). Funkcji tej nie można utożsamiać z rolą administratora lub dysponenta danych zawartych w złożonych oświadczeniach lustracyjnych.


Podstawa prawna:
Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 ze zm.)