Nowe prawo przewiduje konsolidację sektora finansów publicznych, co oznacza poważne zmiany w jego organizacji. Finanse publiczne mają stać się bardziej przejrzyste, co ułatwi ich kontrolę, ukróci marnotrawstwo i zapobiegnie korupcji. Szacuje się, że w latach 2008-2009 oszczędności z tego tytułu sięgną 1 procent PKB, czyli wyniosą około 10 miliardów złotych.

Drugi etap reformy finansów publicznych zakłada przede wszystkim likwidację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Zadania publiczne dotychczas realizowane przez te instytucje będą mogły przejąć jednostki budżetowe lub spółki.

Nowe przepisy dotyczą zmian w działaniu i organizacji funduszy celowych – na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zmiany mają zwiększyć skuteczność gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami do końca 2008 roku niektóre fundusze celowe, takie jak wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostaną zlikwidowane. Część zostanie połączona bądź przekształcona w państwowe fundusze celowe.