Projekt zakłada m.in. likwidację Państwowego Zasobu Kadrowego (PZK) i włączenie wyższych stanowisk do Służby Cywilnej. Przywraca stanowisko szefa Służby Cywilnej, określa nowe zasady naboru i dopuszcza cudzoziemców do pracy w administracji. Według ekspertów nowa ustawa ogranicza się tylko do przywrócenia niektórych rozwiązań funkcjonujących w Służbie Cywilnej pod koniec lat 90. Wbrew oczekiwaniom nie zmienia natomiast zasad wynagradzania urzędników.

Szef Służby Cywilnej jako centralny organ administracji rządowej będzie powoływany przez premiera spośród urzędników SC. O stanowisko to będzie mogła ubiegać się osoba, która jest obywatelem polskim, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej i nie była przez ostatnie pięć lat członkiem partii politycznej. Szef SC nie będzie miał swojego urzędu, a jego obsługą zajmą się pracownicy Kancelarii Premiera.

Nowa ustawa uchyla ustawę z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.). Na stanowiska dyrektorów generalnych oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców nie będą już powoływane osoby z zasobu kadrowego. Stanowiska te zostaną włączone do SC.