Podatek ryczałtowy nie zniknie, ale będą mogły z niego korzystać tylko te firmy, których roczne przychody nie przekroczą 150 tys. EUR (dziś 250 tys. EUR). Przyjęta poprawka jest kompromisem między rządem a przedsiębiorcami. Rząd chciał bowiem ryczałt zlikwidować od 1 stycznia 2007 r. Argumentował, że taka forma rozliczania się z fiskusem sprzyja oszustwom i rozwojowi szarej strefy.

Nie udało się natomiast przyjąć poprawki wprowadzającej od 1 stycznia 2007 r. dwie stawki PIT: 18 i 32 proc. Taką propozycję forsowała Platforma Obywatelska.

Posłowie zwolnili z podatku sprzedaż mieszkania, w którym podatnik był zameldowany ponad rok na pobyt stały. Rząd chce 19 proc. PIT w miejsce obecnego 10 proc. ryczałtu płaconego przy sprzedaży mieszkania. Komisja poparła też poprawkę zwalniającą z podatku sprzedaż nieruchomości po pięciu latach od nabycia. Wbrew rządowi posłowie wprowadzili 120 zł rocznej ulgi podatkowej na każde wychowywane dziecko, a także przywrócili ulgę dla honorowych krwiodawców: 130 zł za litr krwi.