Projekt ten został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z powodu braku czasu na konsultacje międzyresortowe i społeczne zostanie skierowany do Sejmu jako poselski.

Zapewniam wszystkich zaniepokojonych przedsiębiorców, że ustawa wejdzie w życie do 20 lipca – mówi Jakub Szulc.

Projekt zakłada, że posiadane już przez płatników certyfikaty niekwalifikowane, wystawione od 20 lipca 2007 r. nie utracą automatycznie ważności 21 lipca tego roku. Przedsiębiorcy jeszcze przez rok w kontaktach z ZUS będą więc mogli korzystać w z tych certyfikatów. Skorzystają z nich ci płatnicy, którzy przed 21 lipca 2008 r. przekazywali do ZUS dokumenty drogą elektroniczną. ZUS będzie je jednak wydawał tylko do 20 lipca tego roku.

Dopiero po upływie ważności takich podpisów płatnicy składek będą musieli kupić nowe bezpieczne e-podpisy – mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Według informacji ZUS drogą elektroniczną rozlicza się 922 tys. płatników. Nie wszystkie firmy przekazują jednak dokumenty samodzielnie. W efekcie 208 tys. podmiotów przesyła dokumenty podpisane niekwalifikowanym podpisem. W kwietniu tego roku do ZUS trafiło 1,6 mln dokumentów opatrzonych takich podpisem. W praktyce więc większość podmiotów nadal korzysta ze starych certyfikatów – pisze dziennik.