Obowiązek prowadzenia metryk w postępowaniach administracyjnych i podatkowych w polskim systemie prawnym obowiązuje od 7 marca 2012 r. Nowa regulacja miała na celu zwiększenie transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie wydawania rozstrzygnięć. W praktyce okazało się jednak, że nowe przepisy wprowadziły spore zamieszanie i część urzędów nie było odpowiednio przygotowania do ich stosowania (po części jest to zasługa wydanych w ostatniej chwili rozporządzeń wykonawczych).

 

Katalog spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw zawiera rozporządzenie ministra finansów z 1 marca 2012 r. Jak przyznaje MAC, do resortu wpływa coraz więcej postulatów od organów administracji o rozszerzenie tego wykazu.

 

Organy administracji najczęściej wnioskują o uwolnienie spod obowiązku prowadzenia metryk postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Artur Koziołek, rzecznik prasowy MAC nie wyklucza, że resort przychyli się do postulatów opartych na doświadczeniach pierwszych kilku miesięcy obowiązywania przepisów. Rzecznik zapewnił, że w ministerstwie już podjęto prace mające umożliwić ewentualne przyszłe działania legislacyjne.

 


 Autor: Karol Kozłowski

Serwis samorządowy www.samorzadLex.pl

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/obowiazek-prowadzenia-metryki-spraw-administracyjnych-i-podatkowych-moze-byc-ograniczony