Wysokość odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że im wyższy stopień uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu pracownika – tym wyższe odszkodowanie musi wypłacić mu pracodawca.

Od 1 kwietnia 2008 r. odszkodowania te znacznie wzrosną. Na przykład odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wzrasta zatem z 495 zł (stawka obowiązująca do 31 marca 2008 r.) do 538 zł, natomiast odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego – z 8.670 zł do 9.419 zł.
Wysokość pozostałych stawek znajdziecie Państwo w dziale Wskaźniki.

Podstawa prawna

  • art. 12, art. 14 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym w tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673, ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2008 r. nr 22, poz. 219).
  • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
    www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych