Obecnie, po wejściu w życie nowej ustawy o służbie cywilnej fundusz wynagrodzeń w urzędach nie będzie już zależeć od liczby etatów ustalonych w ustawie budżetowej. Od niej zależała m.in. wysokość środków na wynagrodzenia.

Nowa ustawa o służbie cywilnej znosi limit zatrudniania w urzędach. Dyrektorzy generalni urzędów nie będą już więc zgłaszać wyższego zapotrzebowania na etaty, niż faktycznie potrzebują. Otrzymają oni określoną kwotę na wynagrodzenia i będą mogli zdecydować, czy zatrudnić więcej osób za niższe wynagrodzenie, czy też zwolnić część osób, a pozostałym zaproponować podwyżkę.