Jednocześnie zlikwidowano opłaty od podań przy złożeniu ich w urzędzie po raz pierwszy. Zniesiono opłatę od weksli i poręczeń. Nie ma już znaków opłaty skarbowej. Opłata wnoszona jest gotówką lub przelewem na konto urzędu lub instytucji, w której składane są dokumenty – informuje dziennik.

Zdaniem ekspertów, nowe regulacje mogą spowodować wzrost obciążeń w sprawach sądowych i administracyjnych. Chodzi m.in. o obowiązek uiszczania opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo lub substytucje, a także uciążliwą w skutkach likwidację znaków skarbowych.

Kancelarie w poprzednich latach dokonywały zakupów znaków opłaty skarbowej i używały ich w razie potrzeby. Na mocy poprzedniej ustawy nie było potrzeby uzyskiwania potwierdzenia uiszczenia opłaty od każdego pełnomocnictwa. Wystarczyło nalepić znaczek. Od dziś każdemu pełnomocnictwu złożonemu w sądzie będzie towarzyszył inny dokument – potwierdzenie uiszczenia opłaty. W konsekwencji spowoduje to zwiększenie pracy kasjerów lub inkasentów – zapowiada gazeta.

Kolejny wzrost kosztów spowoduje wprowadzenie opłaty skarbowej za substytucje (zastępcze pełnomocnictwa). Zatem adwokaci lub radcowie, którzy będą chcieli przekazać sprawę kolegom, będą musieli za to zapłacić. W 2006 r. takiego obowiązku nie było, ponieważ ustawa zwalniała substytucje z opłat – przypomina „Gazeta Prawna”.