Podatnicy otrzymali taką możliwość m.in. w stosunku do deklaracji PIT-8A – o zryczałtowanym podatku dochodowym. To samo dotyczy również deklaracji PIT-4, tyle że akurat tę deklarację po raz ostatni składaliśmy w styczniu za grudzień 2006 r. Niektóre z deklaracji będzie można przesyłać elektronicznie dopiero od października lub od grudnia tego roku.

Elektronicznie można składać:
PIT-8A, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-Z, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, POG-3A, ORD-U, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R

Do końca tego roku drogą elektroniczną mogą składać deklaracje jedynie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej osiągające obrót min. 5 mln euro rocznie. Chodzi tu głównie o przedsiębiorstwa obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe.