Zmiany granic gmin to przede wszystkim włączanie podmiejskich miejscowości do miast. I tak, do Kraśnika przechodzi część miejscowości Budzyń. Zaledwie 23 ha, ale Rzeszów zwiększy się aż o 605 ha miejscowości Biała z gminy Tyczyn.

Niektóre zmiany ingerują jednocześnie w granice powiatów; tak jest z przejściem do gminy Brzeźnica w pow. wadowickim części wsi Rusocice-Sokółka z gminy Czernichów w pow. krakowskim. Jedna zmiana wzrusza nawet nieco granice województw (to prawdziwa rzadkość po ustanowieniu nowych województw w 1999 r.). Część wsi Grodziec z gminy Prabuty w woj. pomorskim przechodzi do gminy Kisielice w woj. warmińsko-mazurskim.