Te i inne zmiany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych ( DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844) wprowadza uchwalona 7 grudnia 2006 r. nowelizacja. Korekty nie są rewolucyjne, choć jest ich sporo. Najistotniejsze dotyczą podatku od środków transportowych. Przede wszystkim staje się jasne, że nie są nim objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t.

Dotychczasowe niefortunne sformułowanie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy było powodemlicznych kontrowersji, a niektórzy producenci zmienili z tego powodu tonaż niektórych pojazdów z 3,5 t do 3,49 t. Stawka podatku pojazdów powyżej 3,5 t do 5,5 t ma wynosić w 2007 r. 676,20 zł. Nie będzie zwolnienia z tego podatku środków transportowych wykorzystywanych w tzw. transporcie kombinowanym. Podatek obejmie środki transportowe zarejestrowane na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę prawną albo fizyczną podmiotowi polskiemu.

Nie będzie od 2007 r. podatku od psów. Zastąpi go opłata za ich posiadanie, ale jej wprowadzenie zależeć będzie od decyzji rady gminy. W2007 r. nie będzie mogła przekraczać 100zł od jednego psa.