Pamiętaj! Dnia wolnego udzielasz pracownikowi w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiła praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Udzielenie go po zakończeniu okresu rozliczeniowego – nawet na wniosek pracownika – naruszy przepisy Kodeksu pracy, a Ty narazisz się karę inspektora PIP.

Wynagrodzenie bez zmian
Udzielając pracownikowi całego dnia wolnego za kilka godzin pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy może się zdarzyć, że nie wypracuje on pełnego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Nie możesz jednak z tego powodu obniżać mu wynagrodzenia. Zawsze w takim przypadku zapłać więc wynagrodzenie w pełnej wysokości, z tym, że godziny „niedopracowane” uzupełnij wynagrodzeniem przestojowym.

Przykład:
W piątek w godzinach wieczornych firma otrzymała niespodziewaną dostawę towaru, którą trzeba rozpakować przed poniedziałkiem.
Z tego powodu pracodawca może wezwać do pracy w sobotę część pracowników pracujących normalnie od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Jeśli jednak pracownicy będą pracowali tylko przez 3 godziny, to i tak należy im oddać cały dzień wolny.
W takiej sytuacji pracownicy otrzymają de facto 8 godzin czasu wolnego od pracy, za który co do zasady nie zachowują oni prawa do wynagrodzenia. Jednak w ten sposób byliby oni stratni o wynagrodzenie za 5 godzin, co jest niedopuszczalne. W takim zatem przypadku należy za te 5 godzin wypłacić pracownikom wynagrodzenie przestojowe, gdyż przyjmuje się że byli oni gotowi do świadczenia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie wykonywali jej z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Podstawa prawna: Art. 81, art. 1513, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy