Pełne wykorzystanie tak znacznych środków możliwe będzie w wypadku znacznego zwiększenia możliwości przerobowych drogowych firm wykonawczych, producentów kruszyw, producentów wszelkich materiałów niezbędnych przy pracach drogowych, wytwórni mas bitumicznych itd. 

źródło: www.gddkia.gov.pl