Celem konferencji jest omówienie obszarów odpowiedzialności, spoczywających na najważniejszych osobach podejmujących decyzje w Urzędzie w zakresie wybranych, newralgicznych i najczęściej kontrolowanych obszarów, a także wymiana doświadczeń między osobami o podobnych zainteresowaniach zawodowych.

 

Eksperci konferencji, Jerzy Czaban i Ewaryst Kowalczyk, odpowiedzą między innymi na następujące pytania:

  • Co to znaczy – opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję?
  • Co  oznacza podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy?
  • Kogo dotyczy odpowiedzialność  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków?
  • Kto musi a kto może być odpowiedzialny za wdrożenie kontroli zarządczej?
  • Jak przeprowadzać monitoring i ocenę kontroli zarządczej?

Więcej informacji >>proszę kliknąć tutaj<<