Wszystkie informacje o planowanym przetargu będą dostępne na portalu uzp zaraz po wypełnieniu odpowiedniego formularza przez zamawiającego. Należy pamiętać, że właśnie od tego momentu należy liczyć terminy składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po opublikowaniu ogłoszenia zamawiający nie będzie mógł niczego zmienić ani usunąć ogłoszenia ze strony portalu.