Jak właściwie opublikować ogłoszenie przy poszczególnych kwotach progowych wartości zamówienia?
Jak policzyć, czy wykonawca wniósł protest na treść ogłoszenia w terminie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tekście.

Kiedy musisz dokonać ogłoszenia o wszczęciu postępowania?

Ogłoszenia o zamówieniu, w którym informujesz wykonawców o wszczęciu postępowania, musisz dokonać przy określonej wartości zamówienia udzielanego w jednym z 4 trybów:

1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,

3) negocjacji z ogłoszeniem,
4) dialogu konkurencyjnego.

UWAGA

Nowelizacja wprowadziła dodatkowy tryb udzielania zamówień – dialog konkurencyjny, w którym masz także obowiązek publikowania ogłoszeń o zamówieniu. Ponad to znowelizowane przepisy wprowadzają możliwość zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, gdzie zastosujesz odpowiednio regulacje dotyczące ogłoszeń.

Aby uniknąć protestów i unieważnienia postępowania, pamiętaj o 6 ważnych kwestiach związanych z publikacją ogłoszeń tj. o:
1) kolejności przekazywania ogłoszeń do publikacji w zależności od wartości zamówienia,
2) wybraniu odpowiednich formularzy ogłoszeń,
3) maksymalnej liczbie słów, jaką powinno zawierać ogłoszenie, które przesyłasz do UOPWE,
4) spójności informacji, które zamieszczasz w ogłoszeniach publikowanych w różnych miejscach,
5) udokumentowaniu wysłania druków ogłoszenia do właściwych urzędów,
6) unikaniu pozostawiania pustych miejsc w formularzach ogłoszeń.

O tym, dlaczego powyższe kwestie mają tak duże znaczenie i czym skutkuje zaniedbanie wymienionych obowiązków, przeczytasz w dalszej części tekstu.

Jak opublikować ogłoszenia po nowelizacji, by uniknąć nieważności postępowania?

To, gdzie opublikować ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania, możesz sprawdzić w poniższej tabeli. Podane zasady dotyczą każdego z 4 trybów, a więc zarówno przetargu ograniczonego, nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem jak i dialogu konkurencyjnego (art. 40, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1 i 60 c ustawy Pzp).

UWAGA

Nowelizacja wprowadziła nowe regulacje dotyczące:

 • miejsca, w którym opublikujesz ogłoszenia,
 • wartości zamówień, przy których publikujesz ogłoszenia,
 • grupy podmiotów, które muszą publikować ogłoszenia przy konkretnych wartościach zamówień.
 • W tabelce poniżej znajdziesz zestawienie miejsc publikacji wraz z wartościami zamówień.

  Rodzaj i wartość zamówienia (progi ustawowe)
  Miejsce publikacji
  Rodzaj formularza ogłoszenia
  I próg: Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 6.000 do 60.000 euro 1. Strona portalu internetowego UZP (www.portal.uzp.gov.pl)

  2. Miejsce publicznie dostępne w Twojej siedzibie oraz Twoja strona internetowa (jeżeli taką posiadasz)

  Przy ogłoszeniu, które umieścisz na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie, nie obowiązuje Cię żaden formularz do wypełnienia.
  Możesz jednak dla ułatwienia skorzystać z gotowego formularza ZP – 300 (projekt rozporządzenia w sprawie formularzy ogłoszeń przewiduje zmianę symbolu druku z ZP – 200 na ZP-300).
  Ogłoszenia w portalu UZP będziesz zamieszczać samodzielnie, korzystając z dostępnego on-line formularza ogłoszenia.
  II próg: Dostawy i usługi o wartości powyżej 60.000 euro do 137.000 euro
  Roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro do 5.278.000 euro
  1.Biuletyn Zamówień Publicznych

  2. Miejsce publicznie dostępne w Twojej siedzibie oraz Twoja strona internetowa (jeśli taką posiadasz)

  ZP – 300 – według projektu rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń, który znajduje się na stronach internetowych UZP
  III próg: Dostawy i usługi o wartości powyżej 137.000 euro albo powyżej 211.000 i poniżej 10.000.000 euro

  Próg 137.000 euro będzie stosowany wobec:

 • części sektora finansów publicznych (rządowej oraz ubezpieczeniowej) a także
 • innych zamawiających, którzy są państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • Natomiast próg 211.000 euro zastosują:

 • jednostki z podsektora samorządowego,
 • inni zamawiający – z wyjątkiem sektorowych.
 • Roboty budowlane o wartości powyżej 5.278.000 euro i poniżej 20.000.000 euro

  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

  2. Miejsce publicznie dostępne w Twojej siedzibie oraz Twoja strona internetowa (jeśli taką posiadasz)

  Uwaga! Po zmianie przepisów nie masz obowiązku przekazywać ogłoszenia do Biuletynu ZP, po tym jak prześlesz go do DzUUE – tak jak w poprzednim stanie prawnym.

  Załącznik nr II do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1564 z 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej (dalej w tekście: rozporządzenie KE)
  IV próg: Dostawy i usługi o wartości powyżej 10.000.000 euro

  Roboty budowlane o wartości powyżej 20.000.000 euro

  1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

  2. Miejsce publicznie dostępne w Twojej siedzibie, Twoja strona internetowa (jeśli taką posiadasz) oraz dziennik lub czasopismo o zasięgu ogólnopolskim

  Załącznik nr II do rozporządzenia KE

  Podana kolejność miejsc, w których ukazują się ogłoszenia, nie jest przypadkowa. Taką kolejność przewidują przepisy ustawy Pzp. Nie stosując jej, narażasz się na protesty wykonawców.

  UWAGA

  Projekt rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek publikacji w UOPWE, wprowadza nową grupę zamawiających. Grupa te będzie stosować inny próg kwotowy, od którego zaistnieje obowiązek publikacji ogłoszenia w DzUUE, tzn. próg 211.000 euro. Próg ten zastosują:

 • jednostki z podsektora samorządowego,
 • inni zamawiający – z wyjątkiem sektorowych.
 • Artykuł pochodzi z publikacji „Zamówienia publiczne od A do Z. Praktyczny poradnik dla zamawiających” wydawanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

  Sprawdź więcej na: www.zamowieniapubliczneodadoz.pl