Konkurs jest organizowany pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie wszystkich gmin w Polsce.

Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo ‚Grunt na medal’ we wszystkich materiałach promocyjnych.

Prezentacja nagrodzonych terenów zostanie zamieszczona na portalach PAIiIZ i Urzędów Marszałkowskich.

Zgłoszenia przyjmują do 30 czerwca 2008 r. regionalne Centra Obsługi Inwestora – Partnerzy PAIiIZ. Lista adresowa COI i kryteria udziału w Konkursie określone są w załącznikach nr 4 i nr 1 Regulaminu Konkursu.

Więcej informacji udzielają:

Małgorzata Szemplińska
tel: (22) 334-98-20
e-mail: malgorzata.szemplinska@paiz.gov.pl

Kamil Kugaudo
tel: (22) 334-98-20
e-mail: kamil.kugaudo@paiz.gov.pl

źródło: www.paiz.gov.pl