W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej Najlepsze Projekty. Wystawa prezentowana będzie wiosną 2009 r. w 16 miastach wojewódzkich. Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50 proc. możliwych punktów będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl

Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i środowiska biznesu.

Przy wyborze Najlepszych Projektów brane będą pod uwagę:

 • Efektywność projektu,
 • Modelowość i innowacyjność projektu
 • Współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu
 • Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych – w szczególności ochrona środowiska
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:

  Polska Zielona Sieć
  ul. Sławkowska 26a
  31-014 Kraków
  z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepsze Projekty”
  e-mail: europejskie@zielonasiec.pl (tylko formularz zgłoszeniowy)

  Termin upływa: 31 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)

  Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursowym.

  Formularz zgłoszeniowy oraz informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.ekoprojekty.pl

  Kontakt:
  Małgorzata Krzystkiewicz
  email: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl
  tel: 012 431 28 08

  Konkurs jest przedsięwzięciem realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”. Projekt został wyłoniony w ramach „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.