Skarga na bezczynność organu administracji jest szczególnym sposobem zaskarżania szeroko rozumianej działalności organu administracji. Sens tego środka quasi-odwoławczego wyraża się w umożliwieniu stronie postępowania administracji zaskarżenia sposobu procedowania organu w sprawie, polegającego na zaniechaniu jej załatwienia.

Jeżeli organ administracji się uchyla lub opóźnia w wydaniu rozstrzygnięcia (w formie decyzji bądź postanowienia) lub dopuszcza się zaniechania podjęcia aktu albo dokonania określonej czynności, w normalnym toku instancji nie przysługuje stronie możliwość zainicjowania postępowania kontrolnego. Skarga na bezczynność uzupełnia więc wachlarz środków, jakimi strona postępowania administracyjnego może żądać weryfikacji działalności organu – pisze dziennik.