Sprawy młodych ludzi są nam bardzo bliskie – mówiła wicemarszałek Teresa Karol, inaugurując spotkanie. Chcemy, by tematyka konferencji sprawiła, że będziemy baczniej obserwować otoczenie młodych ludzi, że w porę uchwycimy niebezpieczeństwa, które na nich czyhają.

Janusz Koczberski, dyrektor NZOZ Ośrodka Rehabilitacji dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych w Kazimierzu Dolnym, zadał pytanie: czy wakacje muszą być okresem ryzyka i zagrożeń? Odpowiedział na to pytanie twierdząco, dodając. Nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie się nie ćpa i nie da się dziecku zapewnić bezpiecznych wakacji, bo nie da się go odizolować od świata. Ale trzeba je „wyposażyć” w odpowiednie wartości. Przede wszystkim w wiarę w siebie. I można dziecko tak wychować, by nie brało narkotyków – nawet jeśli zechce je spróbować. A wakacje potraktować jak test na skuteczność metod wychowawczych – mówił.

Nadkomisarz Krzysztof Rajewski z KWP w Opolu przytoczył statystykę, z której wynikało, iż w roku 2007 odnotowano na terenie Opolszczyzny 2.540 przestępstw mających związek z narkotykami. Jak chwilę później skomentował te liczby Wojciech Fijałkowski, lider ośrodka Monar Graczach, najwięcej wykrytych przestępstw dotyczyło posiadania narkotyków, najmniej ich producentów. Wakacje powinny służyć wypoczynkowi, poznawaniu świata, zawieraniu przyjaźni, a nie destrukcji – powiedział.
Konkluzją konferencji – odbywającej się w przededniu Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii – było stwierdzenie, że nie ma prostych i skutecznych recept, by całkowicie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im mamy lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.

W mini-poradniku wydanym dla rodziców przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii sformułowano sześć elementarnych potrzeb dzieci. Są to: poczucie więzi i przynależności do rodziny, poczucie własnej wartości, wiarygodność, sprawiedliwe traktowanie, stanowczość w ważnych sprawach, poszanowanie intymności i dyskrecji.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Gabinet Marszałka – Zespół Prasowy