Spotkanie w Branicach rozpoczęło się nietypowo – wyjazdem do Czech. Tam bowiem w miejscowości Brumovice wybudowano nakładem ok. 300 tys. zł boisko wielofunkcyjne. Wójt Branic, Józef Małek, który priorytetowo traktuje współpracę z przygranicznymi gminami czeskimi pragnie wybudować podobne boisko także w Branicach.

Podczas spotkania z radnymi gminy Branice najwięcej pytań dotyczyło niedokończonych i niezrealizowanych planów inwestycyjnych dotyczących dróg. Począwszy od drogi wojewódzkiej 419, gdzie jak mówili radni, brakuje poboczy i chodników, przepustów, a jej jakość też pozostawia wiele do życzenia.

Kolejnym tematem omawianym podczas spotkania były problemy mieszkańców związane ze zbiornikiem Włodzienin, który zanieczyszczany jest przez nieczystości spływające z gospodarstw rolnych. Marszałek Józef Sebesta namawiał do pisania projektów m.in. dotyczących skanalizowania rzeki Troi, aby w przyszłości zbiornik pełnił funkcje rekreacyjne – będzie można zagospodarować działki wokół zbiornika, wybudować wieżę widokową i zaplecze rekreacyjne.

Przewodniczący Rady Gminy, Władysław Lenartowicz, zaapelował z kolei o szybką budowę drogi Lewice-Zubrzyce, która jest alternatywnym rozwiązaniem dla zalanej drogi przebiegającej przez zbiornik Włodzienin. Zapewni też dojazd do terenów wokół zbiornika. Ponadto mówiono o planach modernizacji drogi prowadzącej od Nowej Cerekwi do granicy państwa, w szczególności zaś o odwodnieniu skrzyżowania w Niekazanicach. Kolejną bolączką braniczan jest, jak się okazało, modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Przewodniczący Rady Gminy wręczył także marszałkowi województwa podziękowanie za sprawne nadzorowanie oraz fundusze na modernizację szpitala w Branicach. Placówka ta – największy pracodawca w gminie – przed dwoma laty chyliła się ku upadkowi i była bliska likwidacji. Dziś dzięki sprawnemu zarządzaniu w szpitalu poprawiają się warunki opieki nad pacjentami oraz pracy personelu.

„Wspaniały niegdyś szpital, dzieło życia jego budowniczego Biskupa Nathana, w ostatnich 10 – 15 latach został w wyniku nie do końca przejrzystych decyzji organizacyjnych doprowadzony niemal do fizycznej likwidacji. Nowy Sejmik Województwa Opolskiego, jak również Zarząd Województwa pod Pana kierownictwem w porę zauważył istniejące zagrożenie całkowitą likwidacją tego szpitala. Podjęliście Państwo zdecydowane kroki, aby temu zapobiec. Jako Rada Gminy Branice składamy wyrazy uznania i szacunku dla Państwa za powyższe działania …” – napisano w piśmie wręczonym marszałkowi województwa.

Wizytę w Branicach zakończono nad zbiornikiem we Włodzieninie, gdzie wójt Józef Małek przedstawił marszałkowi koncepcję zagospodarowania terenu.

W najbliższych tygodniach marszałek województwa odwiedzi Lubszę, Pakosławice, Olszankę, Wilków, Lasowice Wielkie i Radłów.
(JK)