Targi „Contact” skierowane były przede wszystkim do menadżerów, kadr kierowniczych oraz przedstawicieli firm z tzw. „Dużego Regionu” obejmującego regiony z 4 państw, a mianowicie Belgii, Francji, Niemiec oraz Luksemburga (Kraj Saary, Nadrenia-Palatynat, Wielkie Księstwo Luksemburga, Walonia, Lotaryngia, Niemieckojęzyczny Związek Gmin Belgijskich posiadający autonomię i składający się z 9 gmin).

Impreza ta to cykl wystaw, odczytów i spotkań biznesowych. Na stoisku opolskim prezentowana była bogata oferta informacyjna o gospodarce, turystyce i kulturze naszego regionu. Zagraniczni przedsiębiorcy mieli możliwość wstępnej analizy profilu gospodarczego opolskiego przemysłu oraz sposobność do nawiązywania kontaktów gospodarczych z firmami z województwa poprzez uczestniczące w targach opolskie instytucje okołobiznesowe.

W czwartek 27 listopada 2008 r. stoisko opolskie odwiedziła na zaproszenie reprezentanta województwa opolskiego w Niemczech dr Barbara Labuda, Ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, której towarzyszyła Katarzyna Harazim, I sekretarz Ambasady RP, kierownik wydziału ekonomicznego polskiej ambasady. Pani Ambasador z wielką uwagą zapoznała się z ofertą opolskiego stoiska oraz wyraziła swoje ogromne uznanie dla zaangażowania wystawiających się instytucji w promocję naszego regionu za granicą. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele firm opolskich, którzy brali udział w odbywającym się w ramach targów „Forum Przedsiębiorców”, pracownicy Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ), przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu, Luksemburskiej Izby Gospodarczej, Izb Przemysłowo Handlowych z Moguncji oraz Trewiru. Pani Ambasador w ramach uznania dla przedstawicieli województwa opolskiego wystosowała do wszystkich zaproszenie do odwiedzenia polskiej placówki dyplomatycznej w Luksemburgu.

Grupa opolska skorzystała z zaproszenia następnego dnia i złożyła w godzinach porannych oficjalną wizytę w Ambasadzie RP spotykając się ponownie z Panią Ambasador oraz Panią I Sekretarz. W spotkaniu uczestniczyła także Ewa Sufin-Jacquemart – Radca, Konsul RP w Wielkim Księstwie Luksemburga. Spotkanie w ambasadzie odbyło się w niezwykle serdecznej atmosferze i bez wątpienia przyczyni się w przyszłości do zintensyfikowania współpracy gospodarczej pomiędzy województwem opolskim oraz Luksemburgiem. W swoim wystąpieniu Pani Ambasador podkreśliła swoją gotowość do wsparcia naszego regionu w kolejnych działaniach promocyjnych na terenie księstwa.

Targom towarzyszyło Forum Przedsiębiorców, w którym nasze województwo uczestniczyło po raz drugi. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech było jednym z jego, a w obsłudze opolskich przedsiębiorców wspomagały je Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu.

Forum jest największą platformą kontaktów biznesowych w regionie, która z roku na rok powiększa się m.in. poprzez udział nowych państw takich jak Czechy, Serbia, Turcja, Rumunia, Bułgaria oraz oczywiście Polska. Tegoroczna edycja forum zgromadziła ok. 300 uczestników z 14 krajów, którzy wspólnie przeprowadzili ponad 2000 rozmów. Stronę opolską – prócz współorganizatorów – reprezentowały firmy: International Communication InterCom z Opola, Avizo z Opola, Awers Met z Dąbrowy Niemodlińskiej, P.H.U.P J&H Ziemba z Opola oraz Professional z Opola. Przedsiębiorcy opolscy odbyli w sumie kilkadziesiąt spotkań biznesowych i podsumowali dwudniową imprezę bardzo pozytywnie.

Miłym akcentem tegorocznego forum było przyznanie reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego w Niemczech przez Izbę Handlową Wielkiego Księstwa Luksemburga specjalnej nagrody za szczególne zaangażowanie w organizację forum oraz rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi a zagranicznymi firmami uczestniczącymi w Forum Przedsiębiorców w Luksemburgu. Statuetka (b2fair Partner Award) została wręczona dr Przemysławowi Łebzuchowi, reprezentantowi województwa opolskiego w Niemczech podczas uroczystej gali „b2fair Business Award“. Owo szczególne i zaszczytne wyróżnienie dla BWG jest wynikiem pracy i zaangażowania wielu osób oraz instytucji, bez których szereg projektów m.in. takich jak forum przedsiębiorców nie doszłoby do skutku. Powyższa nagroda jest zatem wspólnym osiągnięciem wszystkich opolskich koordynatorów i organizatorów wyjazdu opolskich przedsiębiorców do Luksemburga. (PŁ)

fot.: www.umwo.opole.pl