W pierwszym etapie prac jurorzy zapoznawali się z dokumentacją przesłaną przez firmy i sprawdzali czy odpowiada ona postawionym w konkursie kryteriom. Firmy biorące udział w konkursie mogły zaprezentować się w różnej formie – za pomocą materiałów promocyjnych, uczestnictwa w posiedzeniach komisji, zaproszenia do swojej siedziby. Jurorzy kilka takich wizji lokalnych odbyli – m. in. do Izbicka i Gogolina.

Efektem tych prac jest wyłonienie w każdej z kategorii laureata oraz wyróżnionego. W tym roku firmy oceniane były w kategoriach: eksport, przedsiębiorstwo, produkt, produkt specjalistyczny, usługa, usługa specjalistyczna.

Laureatów poznamy na gali „Opolskiej Marki 2008”, która planowana jest pod koniec listopada lub na początku grudnia tego roku.

Przypomnijmy: konkurs „Opolska Marka” odbywa się po raz szósty. Jego celem jest promowanie wiodących eksporterów oraz najlepszych przedsiębiorstw, usług i produktów, a także ich promowanie na rynku krajowym i zagranicznym.

Laureaci konkursu otrzymają statuetki oraz prawo używania znaku promocyjnego konkursu.
Dodatkowo w kategorii „produkt” i „usługa” wyłonione zostaną – w drodze plebiscytu – wyróżnienia mieszkańców Opolszczyzny.

Jolanta Kawecka
Rzecznik Prasowy UMWO w Opolu