30 lipca marszałek Józef Sebesta i wicemarszałek Józef Kotyś uroczyście podpisali pierwsze umowy
z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego w naszym województwie. Województwo opolskie jest pierwszym regionem w kraju, które zakończyło pierwszy konkurs w ramach RPO. Był to konkurs, w ramach którego samorządy lub szpitale powiatowe mogły się starać o pieniądze unijne na poprawę warunków leczenia. Do tej pory, wg informacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, żadne
z pozostałych województw nie zakończyło procedury konkursowej w ramach swojego regionalnego programu operacyjnego.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego, pomoc finansową z Unii Europejskiej otrzymają wszyscy beneficjeci, którzy składali wnioski do poddziałania 5.2.1 RPO „Stacjonarna opieka medyczna”. Średnio każdy projekt będzie dofinansowany z pieniędzy unijnych w około 56%. Jak powiedział marszałek Józef Sebesta, podpisanie umów ze wszystkimi stało się możliwe dzięki porozumieniu, osiągniętemu z beneficjentami. Wartość wszystkich projektów, dotyczących przede wszystkim zakupu specjalistycznej aparatury medycznej, wynosi 20,4 mln zł, a dotacja udzielona
w ramach RPO to11,4 mln zł. Marszałek podkreślił także, że podpisanie umów jeszcze w lipcu skutkuje tym, że realizacji projektów nie zagrozi dalszy ewentualny spadek wartości euro.

Umowy z marszałkami w ramach tego poddziałania podpisali: gmina Niemodlin, ZOZ-y w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Oleśnie, Głubczycach i Głuchołazach, powiaty krapkowicki, brzeski i namysłowski, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku i Prudnickie Centrum Medyczne. Lista projektów wraz z kwotami – w załączeniu.

Tego samego dnia marszałkowie podpisali także umowę z Prezydentem Miasta Opola
o dofinansowanie projektu przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego w ciągu ul. Reymonta
w Opolu. Jest to projekt kluczowy (był rozpatrywany poza konkursem) i był to pierwszy wniosek
w ramach RPO, który Zarząd Województwa Opolskiego przyjął do dofinansowania. Realizacja tego projektu powinna znacząco wpłynąć na poprawę ruchu drogowego w mieście. (VR)