W tym roku – jak informował Henryk Małek, wicedyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – w pierwszym konkursie ogłoszonym dla małych firm wpłynęło 255 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 17 mln euro, do rozdysponowania zaś było 5,8 mln euro. Zakwalifikowało się 50 projektów. Natomiast w naborze związanym z turystyką wpłynęło 68 projektów, do dofinansowania zakwalifikowało się 49. Tu do rozdysponowania była kwota 15 mln euro.

Gratulując przedstawicielom firm dobrych projektów, marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, życzył im, by otrzymane fundusze były w sposób racjonalny wykorzystane i by przyczyniły się nie tylko do rozwoju potencjału przedsiębiorstw, ale także atrakcyjności gospodarczej i konkurencyjności regionu. Marszałek przypomniał, że ze względu na planowane w 2012 roku Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej szczególnie ważny jest rozwój turystyki i podniesienie standardu świadczonych usług, bo mogą być one magnesem, który przyciągnie do naszego regionu rzesze kibiców podążających za swymi drużynami. Zachęcał też szefów firm, by jak najszybciej rozliczali swe projekty i występowali o zwrot funduszy, te bowiem są przygotowane do wypłaty.

Umowy podpisali:

  • Usługi dźwigowo-transportowe „Ryś” Ryszard Klima z Kędzierzyna-Koźla. Firma dofinansowanie w kwocie 550 tys. złotych przeznaczy na rozwój przedsiębiorstwa i zakup dźwigu od 90-100 ton. Efektem projektu będzie zwiększenie zakresu usług (dotąd nie były one świadczone przez opolskie firmy, sprzęt sprowadzano z innych województw), utworzone zostaną trzy nowe etaty.
  • DUMPER Prace Ziemne Łukasz Wijas z Michałowa gm. Olszanka. Firma otrzyma 468 tys. złotych dofinansowania, za które zamierza zakupić dwa wozidła przegubowe (pojazdy budowlane) przystosowane do transportu wewnętrznego piasku, żwiru, surowców kopalnych. Pozwoli to rozwinąć współpracę oraz wejść na rynki dotychczas dla firmy niedostępne. Zatrudnieni dodatkowo zostaną operatorzy ciężkiego sprzętu oraz mechanik (3 osoby).

  • Spółka KMS z Jasiony w gm. Zdzieszowice, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 279,8 tys. złotych. Pozwoli ono na zakup nowego sprzętu do robót ziemnych. Firma chce poszerzyć zakres robót ziemnych i zrealizować wymagania inwestorów, zatrudni dodatkowo 3 osoby.
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KADAR Dariusz Dominiak z Niemodlina. Firma otrzyma dofinansowanie w kwocie 2,5 mln złotych, które pozwoli na rozbudowę i podniesienie standardu hotelu oraz jakości jego usług. Powstaną 34 nowe miejsca noclegowe w 17 dobudowanych i wyposażonych pokojach, hotel będzie prowadził usługi biznesowe związane z wynajmem sal na potrzeby szkoleń i konferencji, zwiększy się o pięć osób zatrudnienie w branży turystycznej.

    W poddziałaniu 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach maksymalne dofinansowanie mogło wynieść 65 proc. wartości projektu (tj. do 550 tys. złotych), a w poddziałaniu 1.4.1 wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, maksymalna wielkość dofinansowania wynosiła 70 proc. – tj. 2,5 mln złotych.

    fot.: www.umwo.opole.pl