Redaktor Naczelny NTO Krzysztof Zyzik – pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia – podczas uroczystości inauguracji portalu powiedział, że Regiopedia założona została z myślą o wzmocnieniu tożsamości regionalnej i przybliżeniu internetu lokalnym patriotom, pasjonatom związanym z regionem.

Obecna na uroczystości Minister Katarzyna Hall, wspierająca inicjatywę od początku jej powstania życzyła młodzieży szkolnej, aby dzięki portalowi interesowała się sprawami regionu. W liście wystosowanym do wszystkich szkół w Polsce napisała: „Regiony wymagają naszego szczególnego docenienia. Jeśli bowiem chcemy w ludziach młodych zaszczepić patriotyzm, czyli miłość do Ojczyzny, przywiązanie do jej symboli – flagi, hymnu i godła, musimy zacząć od kształtowania przywiązania do małej ojczyzny.”

Wicemarszałek regionu Teresa Karol zachęciła młodzież do uczestniczenia w życiu regionu. – Dołożymy jako Zarząd Województwa starań, aby w naszej małej Ojczyźnie żyło się coraz lepiej, by młodzież poza granicami regionu nie szukała lepszego życia i aby tu mogła się rozwijać. Nowoczesne media takie jak internet temu właśnie służą – powiedziała wicemarszałek Karol.

Uroczystościom towarzyszyły występy folklorystyczne uczniów szkoły w Otmicach oraz barwny występ prof. Doroty Simonides, która inspirowała najmłodszych do poznawania gwary śląskiej, zwyczajów i obrzędów, a także do współtworzenia Regiopedii.(WG)

Zobacz – www.regiopedia.pl