Marcin Kautsch badał, na zlecenie Zarządu Województwa, jakość zarządzania, jakość świadczonych usług, zarządzanie finansami i kontrolę finansową, efektywność działania w 15 jednostkach (szpitalach zabiegowych, niezabiegowych oraz pozostałych). We wszystkich tych kryteriach jednostki ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa opolskiego, uzyskały wyniki wysokie lub bardzo wysokie.

Badania przeprowadza się co dwa lata na podstawie ujednoliconych ankiet wypełnianych przez szpitale. Wyniki badań są ważne zarówno dla samych zakładów opieki zdrowotnej, jak i dla organu założycielskiego. Pozwalają określić, co jeszcze należy w zakładzie poprawić, na zwrócić uwagę, co robione jest dobrze, a co źle, jak się jednostka lokuje względem innych placówek.

We wszystkich przyjętych kryteriach uzyskane wyniki były znacząco lepsze od tych sprzed dwóch lat. Opolskie zakłady wypadły też lepiej niż podobne placówki z Małopolski, Dolnego i Górnego Śląska.

Zdaniem Marcina Kautscha wyniki badań dają podstawę do stwierdzenia, że sposób zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej województwa opolskiego poprawił się, że w coraz większym stopniu stosują one dobre praktyki. – Jest to zasługa ciężkiej harówki dyrektorów szpitali, ale i determinacji zarządu województwa, który z dużą odwagą zleca te analizy i nie boi się prawdy o sobie – uważa Marcin Kautsch.