Województwo opolskie zostało głośno pochwalone przez obecnego na spotkaniu wiceministra Krzysztofa Hetmana za sprawność i konsekwentną realizację kolejnych działań w ramach opolskiego RPO.

Jesteśmy jedynym województwem, które podpisało już wstępne umowy na wszystkie indywidualne projekty kluczowe (tzn. te, które od razu zostały umieszczone na liście i nie musiały być przyjmowane w ramach konkursów), znajdujemy się w czołówce pod względem wartości i liczby podpisanych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – na dzień 18 listopada (wtedy zbierano dane z regionów) było to 30 umów na łączną kwotę 174 mln zł.

Minister chwalił także województwo opolskie za to, że jest jednym z dwóch regionów, które dotrzymują wcześniej przyjętych harmonogramów i terminów płatności.

Warto przypomnieć, że nasz region jako pierwszy w kraju rozpoczął podpisywanie umów z beneficjentami, a opolskie rozwiązania, wypracowane w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO i przyjęte przez Zarząd Województwa, a dotyczące mechanizmów unikania podwójnego finansowania projektów zostały uznane za modelowe w kraju.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zapowiedzieli, że od przyszłego roku na stronie internetowej MRR będą zamieszczane cotygodniowe raporty o stanie realizacji regionalnych programów operacyjnych w poszczególnych województwach. Będzie zatem można śledzić na bieżąco, jak regiony radzą sobie z wydawaniem pieniędzy unijnych.