Inicjatywa powołania systemu sieci punktów wyszła, jak informowała Małgorzata Stelnicka, zastępca dyrektora DPO UMWO, z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt ma objąć cały kraj. W punktach będzie można uzyskać informacje na temat wszystkich funduszy pomocowych, a więc Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, oraz krajowych programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych.

Na utworzenie punktów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewidziało dla województwa opolskiego kwotę 8,78 mln złotych. Pieniądze wykorzystane zostaną na adaptacje pomieszczeń i zakup sprzętu, wynagrodzenia pracowników i podnoszenie przez nich kwalifikacji, na promocję sieci. Będzie z nich można korzystać w latach 2009-2015. Co ważne – starostwa nie muszą dysponować wkładem własnym, by skorzystać z tych pieniędzy.

Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisują właśnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Zarząd Województwa, a w styczniu punkty zaczną się organizować. Będą one pracować przez cały tydzień od 8.00 do 18.00, a dodatkowo w każdą sobotę od 10.00 do 14.00. W sieci punktów każdy zainteresowany znajdzie materiały informacyjne o funduszach, będzie można do nich przyjść, zatelefonować, wysłać maila, napisać, uzyskać każdą informację dotyczącą korzystania z funduszy UE. Punkty będą także organizować spotkania informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Wicemarszałek Józef Kotyś, który spotkał się w tej sprawie z opolskimi starostami, zachęcał, by powstające punkty prowadziły aktywną działalność. – Mam świadomość, że w czasach kryzysu, gdy firmy zapowiadają zwolnienia pracowników i mają kłopoty z portfelem zamówień, trudno będzie namówić ich szefów do inwestowania w rozwój przedsiębiorstw, dlatego trzeba zrobić naprawdę wszystko, by fundusze pomocowe nie przepadły i zostały z pożytkiem wykorzystane – mówił. Wicemarszałek, choć nie ukrywał, że czeka nas ciężki rok, spore nadzieje pokładał w inwestycjach prowadzonych właśnie z funduszy unijnych i tzw. schetynówek. Ich szybkie uruchomienie zapewni firmom wykonawczym portfel zamówień, da ludziom zatrudnienie.

fot.: www.umwo.opole.pl