Minister ds. walki z korupcją przygotowała projekt założeń do ustawy o niektórych sposobach ograniczania konfliktu interesów. Nowa ustawa ma zebrać w jednym miejscu wszystkie przepisy antykorupcyjne rozproszone dziś w wielu regulacjach. Jednocześnie w projekcie proponuje się szereg nowych obowiązków, które obejmują kolejne grupy pracowników.  
 
W założeniach do ustawy wymienia się aż 59 kategorii funkcjonariuszy publicznych, którzy mają zostać objęci nowymi regulacjami. Wśród nich, oprócz dotychczasowych grup takich jak osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, parlamentarzyści, burmistrzowie, radni, znaleźli się też pozostali pracownicy samorządowi, inspektorzy kontroli ZUS, członkowie Komisji Nadzoru Finansowego, rektorzy, prorektorzy i kanclerze uczelni, pracownicy administracyjni sądów.

 

Tym samym liczba osób objętych nowymi obowiązkami i ograniczeniami wzrośnie o ok. 330 tys. (z 420 tys. do 750 tys.). Według projektodawcy największe wzrosty będą mieć miejsce w korpusie służby cywilnej, samorządzie terytorialnym i spółkach skarbu państwa.

 

Zakres przedmiotowy ustawy stanowi w dużej mierze powtórzenie zakresu z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


Więcej przeczytasz na www.samorzad.pap.pl