Przewidywany termin Komisji Oceny Projektów to 25 sierpnia 2008 r.

Wsparcie może być realizowane poprzez szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz
rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu:

1. wdrożenie usprawnień w zakresie:

 • komunikacji wewnętrznej,
 • elektronicznego obiegu dokumentów,
 • metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu,
 • zarządzania ryzykiem,
 • planowania strategicznego,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania projektowego,
 • budżetu zadaniowego i planowania finansowego,
 • obsługi klientów,
 • konsultacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • zlecania zadań publicznych.
 • 2. wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO),

  3. wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny
  Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego),

  4. oraz inne działania mające na celu wdrożenie usprawnień zarządczych w urzędach
  administracji samorządowej.

  Dodatkowe informacje:
  e-mail: marek.sliwinski@mswia.gov.pl, pokl@mswia.gov.pl
  tel.: 022 661 88 28, 022 661 89 59