Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników, 70 zł dostaną dzieci rozpoczynające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 130 zł – maluchy z I klasy szkoły podstawowej (ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia), 150 zł – o rok starsze i 170 zł – uczniowie III klasy. Kwoty te są identyczne z zeszłorocznymi. Najpierw rodzice będą musieli sami zapłacić za książki, a dopiero później na podstawie dowodu zakupu dyrektor szkoły odda im pieniądze.

Termin składania wniosków wyznacza wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a w wypadku wniosków o pomocy dla uczniów szkół muzycznych – minister kultury i dziedzictwa narodowego.