Gotowa jest dawno oczekiwana nowela ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poszerza katalog inwestycji, jakie mogą być w ten sposób realizowane, wprowadza bardziej liberalne zasady, zwiększa możliwości stosowania uproszczonych analiz.

Można to będzie robić, gdy inwestycja nie będzie przekraczała 211 tys. euro lub 5,278 mln euro w przypadku robót budowlanych. Wszystko po to, by umożliwić jak najwięcej inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że po poprawieniu ustawy rocznie w ramach ppp będzie się realizować przedsięwzięcia za 4 – 5 mld zł. Finanse publiczne zaoszczędzą około 400 mln zł.