Konferencja NOWOCZEŚNI Z URZĘDU, propaguje nowoczesne standardy pracy w administracji centralnej i samorządowej, dlatego Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła zgodę na objęcie honorowym patronatem spotkania urzędników z całej Polski, które odbędzie się 7 grudnia br. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie.

– Przed polską administracją publiczną stoi szereg wyzwań wymagających podnoszenia jakości i efektywności działania – napisał w liscie do Publiczni.pl marszałek Adam Struzik. – Aby realizować cele z pożytkiem dla kraju i społeczności lokalnych kadry administracji muszą rozwijać metody edukacji, zarządzania i komunikacji. Urzędnicy powinni doskonalić swoje umiejętności, efektywnie zarządzać projektami, współpracownikami oraz swoim czasem.

Wszelkie przedsięwzięcia przyczyniające sie do usprawnienia działania administracji publicznej zasługują na poparcie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – czytamy w liście otwartym Marszałka Województwa Mazowieckiego skierowanym do redakcji serwisu Publiczni.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo TUTAJ >>>