Konferencja NOWOCZEŚNI Z URZĘDU, propaguje nowoczesne standardy pracy w administracji centralnej i samorządowej, dlatego Hanna Gronkiewicz-Waltz wyraziła zgodę na objęcie honorowym patronatem spotkania urzędników z całej Polski, które odbędzie się 30 maja br. w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie.

III konferencja Nowocześni z Urzędu będzie poświęcona przede wszystkim problemom ujednolicenia pozycji zawodowej urzędników administracji samorządowej i służby cywilnej, naboru urzędników oraz płacom w administracji publicznej.

Wydarzenie rozpocznie debata pt.: Jak planowane zmiany ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach samorządowych wpłyną na sytuację zawodową polskich urzędników? – z udziałem Ministra Adama Leszkiewicza, Podsekretarza Stanu, zastępcy szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów, który w Kancelarii jest odpowiedzialny za projekty zmian w ustawie o służbie cywilnej i ustawie o pracownikach samorządowych.

Po sesji plenarnej odbędą się zajęcia w 3 blokach tematycznych. Prelegenci zaprezentują wystąpienia z następujących obszarów wiedzy:

Kadry: motywowanie pracowników w urzędzie, szkolenia e-learning, kompendium na temat urlopów pracowniczych

Finanse: leasing jako narzędzie finansowania dla administracji publicznej, zarządzanie środkami z dofinansowania z UE, kontrola finansowa w projektach unijnych

Perspektywy IT: podpis elektroniczny, nowoczesne technologie dla sektora publicznego, elektroniczne zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo TUTAJ >>>