Wśród programów operacyjnych, które będą wdrażane na szczeblu krajowym, nadal na akceptację czeka największy polski program Infrastruktura i Środowiska, z którego ponad 130 mld zł na zostać skierowane na budowę autostrad, tras szybkiego ruchu oraz linii kolejowych. Według Danuty Huebner, unijnej komisarz ds. polityki regionalnej, negocjacje tego programu zostały już zakończone.