Ze składaniem wniosków gminy muszą jednak się wstrzymać. W ministerstwach trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy. Określi ono terminy składania wniosków, na podstawie których BGK będzie przyznawał wsparcie oraz określi sposób kwalifikacji wniosków. Rozporządzenie powinno powstać do końca lutego – mówi Piotr Stalęga, dyrektor Biura Komunikacji BGK.

Nowa ustawa jest kontynuacją ustawy o tej samej nazwie z 2004 roku. Jej rozwiązania przyniosły wymierny efekt w postaci ok. 5 tys. nowych lokali socjalnych i 500 miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Dlatego rząd uznał, że należy ją kontynuować. Nowa ustawa rozszerza katalog dotowanych inwestycji – teraz gminy będą mogły zakupić lokale mieszkalne z przeznaczeniem na lokale socjalne. Liczba zakupionych lokali w jednym budynku nie będzie mogła jednak przekraczać połowy wszystkich lokali. Ustawa rozszerza także katalog podmiotów ubiegających się o wsparcie o związki międzygminne i organizacje pożytku publicznego.

Nowością jest także wsparcie dla gmin lub związków międzygminnych na pokrycie kosztów tworzenia lokali przez towarzystwo budownictwa społecznego.

Rząd planuje, że dzięki nowej ustawie w ciągu 8 lat ma powstać 100 tys. lokali mieszkalnych i 25 tys. miejsc w noclegowniach. Przedstawiciele samorządów mają jednak duże wątpliwości.

Jakiś czas temu wystąpiliśmy do rządu o wsparcie finansowe na tworzenie mieszkań socjalnych. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nasz projekt jest dobry, jednak zostaliśmy wpisani na listę rezerową z uwagi na brak środków – mówi Jarosław Sych, burmistrz miasta Łuków.

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich uważa, że największym problemem gmin jest brak środków na budowę mieszkań socjalnych. Aby otrzymać dotację, gminy muszą pokryć od 60 do 80 proc. kosztów takiej inwestycji.