W przyszłym tygodniu projekt tzw. listy projektów kluczowych trafi pod obrady rządu. Wczoraj został zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Środki unijne w perspektywie finansowej 2007–2013 będą rozdysponowane na dwa sposoby. Blisko połowa z ponad 67,7 mld euro, które Polska dostanie w tych latach, trafi na realizacje około 400 kluczowych inwestycji. Pozostałe pieniądze (w tym także zdecydowana większość środków dla przedsiębiorców) zostaną rozdzielone w wyniku konkursów. Te zaś ruszą dopiero pod koniec roku.

Kto decydował o tym, że dany projekt ma charakter kluczowy? Poszczególne ministerstwa. Na przykład inwestycje infrastrukturalne zgłosiło Ministerstwo Transportu, a projekty w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego – resort gospodarki. Urzędy kierowały się przy wyborze własnymi kryteriami wyboru projektów. Wyjątkiem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jesienią 2006 roku ogłosiło otwarty nabór wniosków dla inwestycji i projektów naukowych realizowanych przez instytuty badawcze, uczelnie oraz firmy. Jedynym ograniczeniem było to, by wsparcie trafiło na przedsięwzięcia realizowane w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.