Adresatami programu jest 1600 gmin wiejskich. W tym roku można ubiegać się o dwa rodzaje grantów: do 15 tys. zł i do 30 tys. zł. Projekty nie muszą ściśle wiązać się z internetem. Ważne jest, by był on wykorzystany przy realizacji projektu. W tym roku projekty mają być związane z nauką i edukacją, eksponowaniem mocnych stron regionu oraz integracją i tolerancją. Wnioskodawcami mogą być szkoły, biblioteki publiczne, stowarzyszenia lub fundacje działające na terenie gminy.