Obowiązująca od 11 czerwca nowelizacja prawa zamówień publicznych podniosła z 6 tys. do 14 tys. euro próg, od którego zaczynają obowiązywać przepisy tej ustawy. Oznacza to, że gdy zamówienie nie przekracza 61418zł, urzędnicy nie muszą już organizować przetargów ani korzystać z innych procedur określonych w przepisach o zamówieniach. Nie muszą ogłaszać swych zamówień, przestrzegać terminów ani przyjmować protestów niezadowolonych z ich decyzji przedsiębiorców.

Nie oznacza to jednak, że kwoty poniżej tego progu mogą być wydawane dowolnie i bez kontroli. Urzędnicy muszą przestrzegać ustawy o finansach publicznych. A ta w art.28 ust.3 pkt1 wymaga, aby wydatki były dokonywane „w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów zdanych nakładów”.

Osoby odpowiedzialne zagospodarowanie publicznymi środkami muszą się liczyć z tym, że kontrole obejmą również wydatki niższe niż 14 tys. euro. I w razie wątpliwości to one będą musiały dowieść, że przestrzegały zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych. Powinny więc stworzyć reguły udzielania zamówień podprogowych i gromadzić dokumentację wydatkowania publicznych pieniędzy.