Zgodnie z pkt. 6, art. 44, rozdz. 7 Ustawy, Minister Środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje produktów, które będą mogły być pakowane w torby foliowe (ze względu na właściwości tych produktów i wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych) i nie będzie za to pobierana tzw. opłata recyklingowa.

Takie rozwiązanie wydaje się Ministerstwu Środowiska kompromisowe, ponieważ nie spowoduje całkowitego zakazu stosowania torebek foliowych. Powinno też skłonić klientów sklepów do stosowania toreb wielokrotnego użytku. Naszym zdaniem klient, który będzie miał alternatywę dotyczącą wyboru produktu jednorazowego za dwadzieścia groszy i nieco droższego produktu wielokrotnego użytku, wybierze ten drugi, co ograniczy ilość powstających odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego – a o to twórcom ustawy przede wszystkim chodzi. Mamy nadzieję, że jeśli torebki będą płatne, każdy się zastanowi dwa razy zanim sięgnie po następną „foliówkę”.

Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.