Zgodnie z obowiązującą ustawą z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) pracownik rozpoczynający pracę w Służbie Cywilnej otrzymuje umowę o pracę na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata. Jedynie na umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego dyrektor generalny urzędu może po upływie roku zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto osoba przyjmowana po raz pierwszy do pracy w urzędzie administracji rządowej będzie musiała w ciągu pierwszego roku pracy odbyć służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem. Projekt nie określa, ile powinna trwać służba. Jego autorzy podkreślają jednak, że powinna być dopasowana do umiejętności i predyspozycji danej osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż trzy miesiące.

Nowela zobowiązuje również do zamieszczenia w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko informacji o proponowanej, przybliżonej, wysokości wynagrodzenia – czytamy w dzienniku.